BẢNG TRA PHONG THỦY THEO NĂM SINH

(Hiển thị tốt nhất khi xem trên máy tính.)

CÁCH CHỌN HƯỚNG CƠ BẢN

 • HƯỚNG TỐT: Bếp (Hướng lưng người nấu), cửa chính, bàn thờ, đầu giường.
 • HƯỚNG XẤU: Nhà vệ sinh, hầm tự ngoại

HƯỚNG TỐT

 • Sinh Khí: Thuộc Tam Lang Tinh, Dương mộc, Thượng Kiết. Cung mạng hợp được Sinh khí, lợi cho việc làm quan, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa đông đúc.
 • Thiên Y: Thuộc Cự Môn Tinh, Dương Thổ, Thượng Khiết. Nếu vợ chồng hợp mạng được cung này và nhà cửa, đường ra vào phương này thì giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật được đại vượng, khoảng 1 năm thì có của.
 • Diên Niên (Phúc Đức): Thuộc Võ Khúc Tinh, Dương Kim, Thứ Kiết. Vợ chồng hiệp mạng được cung này, đường ra vào, phòng nhà, miệng lò bếp xoay về Diên Niên chủ về việc: Trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, súc vật đại vượng.
 • Phục vị (Quy Hồn): Thuộc Tả Phù Tinh và Hữu Bật Tinh, Âm Thủy, Thứ Kiết. Phàm vợ chồng được cung này thì Tiểu phú, trung thọ, sinh con gái nhiều, con trai ít. Cửa lò bếp, trạch chủ nhà được phương này gặp năm có Thiên Ất Quy Nhơn đến Phục Vị ắt sinh con quý, dễ nuôi (Muốn cầu con nên đặt miệng lò bếp về hướng này).

HƯỚNG XẤU

 • Tuyệt Mạng: Thuộc Phá Quân Tinh, Âm Kim, Đại Hung. Bổn mạng phạm cung này có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, bệnh tật, thối tài, ruộng vườn, súc vật bị hao mòn, mưu hại.
 • Ngũ Quỷ (Giao chiến): Liêm Trinh Tinh, Âm Hỏa, Đại Hung. Bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, thối tài, tổn nhân khẩu.
 • Lục Sát (Du Hồn): Thuộc Văn Khúc Tinh, Dương Thủy, Thứ Hung. Nếu phương hướng nhà cửa phạm nhầm thì bị mất của, cãi vã, hao mòn gia súc, ruộng vườn, thương tổn người nhà.
 • Họa Hại: Lộc Tồn Tinh, Âm Thổ. Phạm vào thì khẩu thiệt, bệnh tật, của cải, …

HÓA GIẢI HƯỚNG CƠ BẢN

 • HƯỚNG NHÀ XẤU: Dùng hướng bếp để hóa giải.

Sinh khí giáng Ngũ quỷ – Thiên Y chết Tuyệt Mạng – Diên Niên (Phúc Đức) yểm Lục Sát – Chế Phục (Phục Vị) an Bài Đinh (Họa Hại)

 • HƯỚNG BẾP XẤU: Đặt bể cá gần bếp, nếu không để bể nhỏ.