CÔNG TY CP KIẾN TRÚC MỸ THUẬT HẠ LONG XANH

AA-HLG (Architect Art Halong Green)

GIÁM ĐỐC / SÁNG LẬP : TRẦN THANH CƯỜNG

Điện thoại: 090.222.5678

PHÓ GIÁM ĐỐC / ĐIỀU HÀNH : NGUYỄN VIỆT THẮNG

Điện thoại: 0899.282.689

TẠI SAO BẠN CHỌN AA-HLG ĐỂ GIAO PHÓ “XÂY DỰNG ƯỚC MƠ NGÔI NHÀ CỦA BẠN” ?

AA-HLG khẳng định khả năng vươn đến thành công dựa vào một lời cam kết vững chắc.

Các giá trị nền tảng là sự trung thực, tính chung sức hợp tác, và lòng tận tâm.

Chung sức hợp tác: Con người là trọng điểm – Chúng tôi nhận ra rằng tài sản chính của chúng tôi là con người. Để thành công, AA-HLG phải là một nơi làm việc thỏa đáng. Chúng tôi tạo cơ hội và khuyến khích để nhân viên bộc lộ hết tài năng của họ. Chúng tôi làm việc với khách hàng như là một thể thống nhất. Sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng cho thành công của chúng tôi

Sự trung thực: Tiêu chuẩn tối thượng. Chúng tôi tuân thủ những giá trị nền tảng về tính trung thực và làm việc hết mình. Chúng tôi có những tiêu chuẩn theo nguyên tắc cao nhất trong làm việc

Lòng tận tâm: Chiều hướng khách hàng. Chúng tôi đi tiên phong chủ động trong việc tìm kiếm giải pháp để đạt được mục đích của khách hàng một cách tối ưu nhất. Những mối quan hệ bền vững là nguồn nhựa sống cho studio chúng tôi. Chúng tôi mong muốn khách hàng cảm nhận được rằng nhân viên của chúng tôi đã tận tâm nỗ lực vì công việc hơn cả nhân viên của chính họ. Điều ấy làm nên khác biệt.